E-Modern Office Manager 4/2018

PANORAMA 19 e-MODERN OFFICE MANAGER 04 / 2018 Co więcej, oferujemy bardzo elastyczne warunki umowy. Nie określamy z góry cza- su jej trwania. Gdy widzimy we współpra- cy potencjał, a klient nie jest zdecydowany, istnieje nawet możliwość przetestowania naszego urządzenia przez kilka dni. Domyślam się, że aby taki układ był opłacalny dla dostawcy, konsump- cja produktów kawowych musi być dość duża. Stąd nasuwa się pytanie – czy kierujecie swoją ofertę także do mniejszych przedsiębiorstw? Tak. Dla zbudowania obustronnie ko- rzystnej relacji biznesowej kluczowy jest pierwszy etap współpracy. Zawsze zaczy- namy od rozmowy handlowej z potencjal- nym partnerem. Podczas niej diagnozuje- my potrzeby i oczekiwania klienta. Gdy je rozpoznamy, jesteśmy w stanie zapropo- nować odpowiednie urządzenie i akceso- ria jak kubki, cukier i mieszadełka. Na tej podstawie wypracowujemy odpowiednią ofertę. Najczęściej obsługujemy średnie i duże firmy, ale ze względu na szero- ką ofertę i naszą elastyczność, jesteśmy otwarci i gotowi na współpracę z każdym przedsiębiorstwem, w którym zatrudnieni są miłośnicy dobrej kawy. Jakie kryteria powinno się więc brać pod uwagę, dobierając ekspres do biura? Z perspektywy Office Managera kluczo- we znaczenie powinny mieć: szeroki wy- bór, jakość i smak napojów oraz szyb- kość ich przyrządzania. Dobre produkty i dobry ekspres to podstawa. Tempo, w jakim ekspres jest w stanie serwować napoje, ma szczególne znaczenie w sy- tuacjach, gdy wiele osób chce skorzy- stać z urządzenia w tym samym czasie. W takich przypadkach dobrze sprawdza- ją się ekspresy z opcją przygotowania napojów na bazie kawy rozpuszczalnej. Znaczenie dla wygody codziennego użyt- kowania mają kwestie ergonomii – in- tuicyjność menu, łatwość uzupełniania produktów, a także to, ile uwagi trzeba poświęcić konserwacji i czyszczeniu urzą- dzania – wciąż nie istnieją bowiem zupeł- nie bezobsługowe ekspresy. Gdy zawią- zujemy współpracę z nową firmą, uczymy wyznaczone osoby – najczęściej kogoś od- powiadającego za sprzątanie, przedstawi- ciela administracji lub office managera, jak dbać o sprzęt. W najnowszych modelach w parze z funkcjonalnością idzie atrakcyj- ne, estetyczne wzornictwo – to przykłady naprawdę dobrego designu. Elementem, bez którego trudno zaprezen- tować w pełni potencjał dobrego urządze- nia zaopatrywanego w dobre produkty, jest kompleksowa obsługa, zapewniająca w ra- zie potrzeby nieodpłatną, sprawną napra- wę oraz szybką dostawę mieszanek. Może to zagwarantować jedynie solidny partner dysponujący rozbudowaną siecią serwisu i stabilnymi kanałami dystrybucji.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODk4Nzg=